Định luật bất biến: Vai chính luôn tự mang hào quang, tự mang bàn tay vàng. Xuyên không thì có khả năng thay triều đổi đại. Trọng sinh thì có thể đại sát tứ phương! Nếu mang theo hệ thống tự nhiên sẽ trở thành nhân vật xuất chúng. Có không gian sẽ ngạo th

Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Mua sách