Truyện Ta Có Thể Biến Thành Cá này được đánh giá là độc và lạ, và tất yếu là nó cũng rất hay. Ai đã chơi trò cá lớn nuốt cá bé hoặc chỉ cần thích nuôi cá thì thử truyện này rất là hạp đó nha.

Ta Có Thể Biến Thành Cá
Mua sách