Y tiên bất tử bị người ta phản bội trọng sinh 500 năm trước, lại trở thành học sinh trung học. Trí nhớ trước đây, y thuật vô địch, tiên pháp thần kỳ, bảo tàng kinh thiên gần ngay trước mắt. Kiếp trước hắn từng biệt ly thế giới, phản bội, ức hiếp, tuyệt vọ

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị
Mua sách