Truyện Siêu Nhân Locke nói về khoa học viễn tưởng diễn tiến nội dung được đặt trong bối cảnh không gian và thời gian giả định. Bất cứ sự trùng hợp nào về sự kiện, danh xưng, địa điểm đối với thực tế là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả và tập

Quay lại
Siêu Nhân Locke