Là một một cuốn sách viết về hệ thống quản lý, những tưởng sẽ khô khan và nhiều kiến thức hàn lâm khó hiểu, thế nhưng qua cách tiếp cận và lập luận độc đáo của tác giả Frederic Laloux lại đặc biệt ấn tượng, người đọc như bị thu hút vào một hành trình thám

Quay lại
Tái Tạo Tổ Chức: Phá Vỡ Rào Cản, Thổi Bùng Sinh Khí