Thiên Cơ Điện là câu chuyện về một kẻ báo thù, 1 kẻ báo thù chân chính, không có nghị lực cực cao thì không thể làm nổi. Vì mối thù sâu như biển, Ninh Dạ buông bỏ hết thảy, đối mặt với ngọn núi khiến người ta tuyệt vọng.

Thiên Cơ Điện
Mua sách