Kỷ luật bản thân nền tảng cho thành công nằm trong bộ sách “Tạo dựng Thành công” cực kỳ phổ biến được viết bởi các chuyên gia dành cho các nhà quản lý và nhà lãnh đạo mới và đầy tham vọng. Được kết hợp với tư duy nhạy bén, lời khuyên thông minh và hàng lo

Quay lại
Kỷ Luật Bản Thân Nền Tảng Cho Thành Công