Chàng sói mất, cô sinh viên đại học Hana phải bỏ học, chật vật nuôi con. Nhưng cuộc sống đô thị với những lời gièm pha, những ánh nhìn soi mói của người đời không dung dưỡng gia đình người sói éo le này. Thế là ba mẹ con chọn quê hương của chàng sói để bắ

Quay lại
Ame và Yuki Những Đứa Con Của Sói