Truyện Thị Vệ Sinh Bánh Bao thuộc thể loại sinh tử văn, tên truyện cũng nói luôn nội dung rồi. Anh công là bảo chủ võ công cao cường, thụ là ảnh vệ thứ 17, một đêm chẳng ai nhớ rõ anh làm bạn thụ có thai, xong rồi dưỡng thai, xong rồi sinh con, xong rồi t

Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Mua sách