Truyện Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu này cả nam nữ chính đều rất ok. Nam đúng chuẩn lạnh lùng với người ngoài nhưng luôn “nóng rực” với vợ mình. Nữ thì cường, có lý trí, biết xử lý tình huống và đối phó với tiểu tam. Mấy phân đoạn hai anh chị nói chuyện

Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu
Mua sách