Một người là 'Quỷ Y' máu lạnh quái gỡ. Còn nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng đạm mạc. Vì cứu phu quân của mình, nàng gặp Quỷ Y. Quỳ gối ngoài cửa hang của Quỷ Y suốt ba ngày. Cuối cùng cũng có thể đạt được ý nguyện, cái giá phải trả là một mạng đ

Quỷ Y Sát
Mua sách