Vương triều nhà Đường trong một trăm năm đầu, từ khai quốc đến Thịnh Đường, do chính sách ưu việt mà xã hội được an định, sản xuất phát triển, mức sinh hoạt không ngừng nâng cao. Từ cơ sở đó, thượng tầng kiến trúc của văn hoá nghệ thuật cũng đạt đỉnh cao

Quay lại
Lịch Sử Nghệ Thuật Đời Đường