Những câu chuyện trong cuốn sách Vợ Ơi! Anh Biết Lỗi Rồi! với những đề tài không hề mới, vẫn là những chủ đề muôn thủa của tình yêu rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại khiến người ta xúc động. Với những người đã và đang yêu, nó khơi dậy nhiều cảm xúc thân th

Vợ Ơi! Anh Biết Lỗi Rồi!
Mua sách