Đến với Anh ấy đã không nắm tay tôi người đọc sẽ tìm thấy những cảm xúc ngổn ngang, có đớn đau, có hạnh phúc để hòa mình cùng chất văn buồn da diết của Hiên. Để từ những câu thơ dòng chữ ấy nhìn lại những năm tháng thanh xuân.

Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi
Mua sách