Thương khung tinh vực, võ giả lấy Võ Hồn câu thông thiên địa, tiến hành tu hành. Vì một bộ không tồn tại ở thế gian thần quyết, Tinh Giới bên trong, vô số cái thế cường giả nhao nhao xuất thủ, đánh nát hư không. Nhân vật chính Dương Thanh Huyền, đạt được

Thiên Thần Quyết
Mua sách