Tôi muốn bạn tham gia cùng tôi trong việc tiếp nhận lời chỉ bảo mà tôi tin rằng họ sẽ mang đến cho chúng ta. Tôi nghĩ khi bạn gặp họ, bạn sẽ được: Khuyến khích và thúc đẩy Hiểu biết về những tinh hoa cuộc đời họ Có thể áp dụng vào cuộc sống của bạn, và Họ

Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân
Mua sách