Truyện Nữ Phụ Công Tâm Kế bao gồm tám câu chuyện về tám thế giới khác nhau, nữ chính Diệp Tử xuyên qua làm nữ phụ cùng tên trong tiểu thuyết, nhiệm vụ của Diệp Tử là công tâm nam chính.

Nữ Phụ Công Tâm Kế
Mua sách