Từ Trường Thanh kiếp trước mắc (bệnh) thiên họa, khắp người chằng chịt nốt rỗ như dòi bọ. Triều đại bấy giờ dân phong lại vô cùng chú trọng bề ngoài, thế nên đứa con thứ xuất không còn mẫu thân như hắn bị người nhà vứt bỏ. Sau khi Vân di - chị em ruột của

Dã Thú Ngửi Tường Vi
Mua sách