Một cuốn sách hấp dẫn không chỉ đối với những ai trong ngành sinh học, mà đối với tất cả con người chúng ta: ai không quan tâm đến cơ thể chính mình, sức khỏe, quá khứ và tương lai của chính mình?

Quay lại
Câu Chuyện Cơ Thể Con Người: Tiến Hóa, Sức Khỏe Và Bệnh Tật