Cuốn sách Vật Lý Của Tương Lai này đích thực là chuyến đi kỳ diệu xuyên suốt 100 năm tới của cuộc cách mạng khoa học ngoạn mục. Dựa trên tư liệu phỏng vấn hơn 300 nhà khoa học hàng đầu thế giới – những người đang phát minh ra tương lai trong phòng thí ngh

Vật Lý Của Tương Lai
Mua sách