Hãy đọc cuốn sách 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải của Paul Falcone để tìm câu trả lời thấu đáo cho các vấn đề, những mâu thuẫn phát sinh trong công việc và tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý của mình.

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải
Mua sách