Đọc Thông Thái và Số Phận của Maurice Maeterlinck như đi vào một vườn mê cung. Nếu ta chỉ chú ý đi tìm lối ra hay con đường chính xác để giải thoát thì sẽ không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Hãy cứ bước đi thong thả, cứ rẽ vào con đường mà bạn muốn, mỗ

Thông Thái Và Số Phận
Mua sách