Bộ Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ này là ngọt văn, mỗi chương đều là những câu chuyện đời sống hàng ngày rất đỗi bình thường của đôi chồng chồng trẻ qua lời kể của em thụ. Bộ này ngắn tí, đọc để giải trí khi mọi người vừa lọt hố mấy bộ ngược hoặc SE.

Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ
Mua sách