Trong cuốn sách Người Đàm Phán này, tôi cũng sẽ lần lượt chia sẻ với bạn những mẹo nhỏ trong ứng xử đời sống hàng ngày như cách tạo thiện cảm với người khác, mời một ai đó đi cafe, làm sao để khiển trách người khác một cách khéo léo, làm sao để nói chuyện

Người Đàm Phán
Mua sách