Hòa Thân là một trọng thần dưới triều vua Càn Long. Ông được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Hòa Thân - Đại Thần Tham Nhũng
Mua sách