Nếu bạn yêu thầm một người suốt bốn năm? Nếu người bạn yêu thầm lại có tình cảm với bạn thân của bạn và lại còn nhờ bạn làm quân sư? Nếu người bạn yêu thầm thất tình? Nếu như bạn không phải là tuýp người của người bạn yêu thầm?

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Mua sách