Trong cuốn sách Bí Quyết Kinh Doanh Của Shark Mark Cuban này Mark Cuban tiết lộ toàn bộ quá trình thay đổi tư duy cũng như quan điểm sống chỉ trong vài năm ngắn ngủi, để đưa ông từ một kẻ tay trắng trở thành một doanh nhân tỷ phú. Quan trọng hơn với những

Bí Quyết Kinh Doanh Của Shark Mark Cuban
Mua sách