Những kiến thức lịch sử về Ấn Độ Và Trung Hoa Cổ Đại tưởng như khô khan đã được minh họa bằng hình ảnh sống động, thu hút. Không chỉ thế, nội dung phong phú, kiến thức lịch sử đáng tin cậy khắp năm châu bốn trở nên lôi cuốn hơn nhờ lối kể chuyện dễ hiểu,

Quay lại
Ấn Độ Và Trung Hoa Cổ Đại