Nhân vật chính là Chu Dương, phải làm kiếp ở rể, ăn nhờ ở đậu nhà vợ. Từ tiền tiêu vặt đến tiền chữa bệnh cho mẹ đẻ cũng phải ngửa tay xin vợ. Nhưng cũng chính từ hoàn cảnh ấy, Chu Dương đã vươn lên mạnh mẽ cùng biết được thân thế thực sự của mình, Chu Dư

Chàng Rể Đại Gia
Mua sách