Thời gian dường như là một thứ gì đó thật đáng sợ. Nó biến những thứ bình thường nhất, hiển nhiên nhất thành những điều mà ta không ngờ tới được. Ví như nuôi dưỡng thứ tình cảm bén rễ chầm chậm và bền vững kia ngày càng lớn hơn, ví như từ tình thân trở th

Thời Gian Không Nghe Lời
Mua sách