Thiếu niên yếu đuối cầu ôm một cái----- Nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, Thời Ôn đau lòng đưa cho thiếu niên một xấp khăn giấy... Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch. Cô và thiếu niên kia bắt đầu dây dưa với nhau,

Chiếm Hữu Cuồng (Bệnh Chiếm Hữu)
Mua sách