Miễn Phí - Tương Lai Của Một Mức Giá Cách Mạng đã lấy dẫn chứng ngay từ một sự cố diễn ra năm 2008, khi nhóm thực hiện series hài kịch Monty Python đã tuyên chiến với những người đã phát tán trái phép các chương trình của nhóm. Nhóm lập một kênh chính thứ

Quay lại
Miễn Phí - Tương Lai Của Một Mức Giá Cách Mạng