Trong chốn thâm cung, Vạn Trinh Nhi nàng chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại nhận được cơ duyên mạnh mẽ đến thế. Tất cả đều thay đổi từ khi thái tử chào đời...

Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa
Mua sách