Trên nền câu chuyện cuộc đời của nhân vật có thật, triệu phú Alan Havey, Hoa sen trên tuyết gieo vào độc giả nhiều điều phải nghĩ. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở Mỹ và hiểu rõ giá trị của đồng tiền.Alan Havey đã nỗ lựcrất nhiều để làm việc, học tập và

Hoa Sen Trên Tuyết
Mua sách