Cuốn Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS là sự tiếp nối cuộc nghiên cứu khởi đầu đã dẫn đến việc xuất bản cuốn AIDS và các bác thần chết trong năm 1988.

Âm Mưu Diệt Chủng Bí Mật Bằng AIDS
Mua sách