Đôi khi bạn tìm thấy tình yêu ở những nơi bất ngờ nhất ... Đây không phải là một trong những thời điểm như thế. Mọi người đều mong Billie Bridgerton sẽ kết hôn với một trong những anh em nhà Rokesby. Hai gia đình là hàng xóm của nhau trong nhiều thế kỷ, v

Vì Cô Bridgerton
Mua sách