Một tên nhân viên phân tích giao dịch bởi vì một tai nạn, xuyên qua đến Minh triều năm Vạn Lịch, biến thành kẻ ở rể trong một gia tộc chuyên môi giới giao dịch. Hắn vốn tưởng rằng mình cũng có thể giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên

Nhận Thầu Đại Minh
Mua sách