Hãy để tôi cho bạn biết cuốn sách Kết Giao Tinh Tế này viết về cái gì – và không viết về cái gì – và sau đó bạn sẽ tự quyết định. Tôi không dám chắc rằng chẳng mấy chốc bạn sẽ nói chuyện một cách thoải mái với người môi giới hàng hóa về những hợp đồng dầu

Kết Giao Tinh Tế
Mua sách