Rõ ràng cô là vợ chưa cưới của người khác, không hiểu sao lại đột nhiên trở thành vợ của chú nhỏ.

Hoa Hồng Trong Sương Sớm
Mua sách