Trước khi đọc Trại Súc Vật (Chuyện Ở Nông Trại), tôi không biết gì về chế độ Xô Viết và Thế chiến thứ 2, càng không biết Stalin và Trotsky là ai. Dĩ nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể không cần biết gì về những cái tên kể trên để có thể “thấm” được tác phẩm

Chuyện Ở Nông Trại
Mua sách