Bạn có thể sử dụng cuốn sách Tư Duy Đa Chiều này cả ở nhà và ở trường học. Tại trường, quá trình giảng dạy thường tập trung vào tư duy chiều dọc (vertical thinking) truyền thống. Loại tư duy này hiệu quả nhưng không hoàn chỉnh. Nó cần được bổ sung những p

Tư Duy Đa Chiều
Mua sách