Cách định nghĩa của Đào Duy Anh có vẻ ứng với sự lựa chọn của Tạ Chí Đại Trường. Vì thế đọc Những Bài Dã Sử Việt thấy hấp dẫn và bổ ích hơn…

Những Bài Dã Sử Việt
Mua sách