Một vài người cho rằng cách tốt nhất để hoàn thành được mục tiêu chính là chỉ đặt một đến hai mục tiêu mà thôi. Nhưng đối với tôi, như thế là quá ít, và có lẽ là với bạn cũng thế. Bất kể bạn là doanh nhân, nhà điều hành, luật sư, nhân viên bán hàng, nhà t

Your Best Year Ever: Kế Hoạch 5 Bước Để Đạt Được Mục Tiêu
Mua sách