Thời gian vừa qua, tôi đắm chìm vào một cuốn sách Thiếu Niên Ca Hành, một cuốn sách mà nếu là trước kia thì có cho tôi cũng không thèm đọc, ấy vậy mà trong một tuần liên tục, tôi đã cố gắng để đọc được cho đến dòng cuối cùng, hơi hơi thỏa mãn, nhưng cũng

Thiếu Niên Ca Hành
Mua sách