Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình - Jang Sung-Lak & Chu-Gong - Hành trình từ Thợ Săn yếu nhất thành Thợ Săn mạnh nhất hạng S! Xa xưa thì những Cánh Cổng kết nối thế giới thật với thế giới ma thú luôn luôn đóng lại vậy mà vào mười năm trước đã được mở r

Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
Mua sách