Truyện Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh này là một câu chuyện trùng sinh ấm áp, nam chính và nữ chính đã gặp nhau vô cùng sớm, Lúc gặp nhau thì nữ chính mới chỉ 6 tuổi. Đến khi 2 người yêu nhau thi 8 tuổi. Nam chính hơn nữ chính 4 tuổi,.

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh
Mua sách