Tình tiết câu chuyện Sói Đi Thành Đôi - Vu Triết diễn biến khá hợp lý, hơi mang theo hướng hiện thực nên mình khá thích. Tình cảm hai bạn đọc mà thấy đáng yêu, ấm áp lắm. Một Khưu Dịch hiểu chuyện, luôn nhường nhịn người mình yêu. Một Biên Nam luôn mang t

Sói Đi Thành Đôi
Mua sách