Mặc dù có vài chi tiết trong truyện Quý Phi Dậy Đi Học - Ma An chưa được xử lý “hoàn hảo”, nhưng đánh giá chung thì đây là một bộ truyện đáng đọc bởi tác giả có thể khiến bạn vừa khóc vừa cười bằng những tình huống siêu đáng yêu và dàn nhân vật cute vô đố

Quý Phi Dậy Đi Học
Mua sách