Truyện Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu cực hay! Cốt truyện và xây dựng tính cách nhân vật đều tốt. Công thụ yêu nhau vô cùng, tình cảm ngọt tới tim. Ngược do thân thế của công, tác giả cài bí mật đủ nặng để dẫn đến công shock quá hóa điên.

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Mua sách