Truyện Ảnh Vệ Xuyên Không ngọt ngào, cực sủng, suy nghĩ của anh ảnh vệ rất ngây thơ đáng yêu. Lúc ảnh “mang thai” đứa con của hai người lại càng hài hơn. Nếu bạn muốn đọc thử, link truyện ngay ở bên dưới đó. Nhớ cho tôi biết suy nghĩ của bạn khi đọc xong

Ảnh Vệ Xuyên Không (Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi)
Mua sách